Начало

Емоционални проблеми

Когато не ни остава време да разберем емоциите си, се появяват емоционални  проблеми:

Поведенчески проблеми

В забързаното ежедневие на 21-ви век все по-често страдаме от поведенчески проблеми:

Социални проблеми

Емоционалните и поведенческите  проблеми водят до изменения в социалното ни поведение:

Терапии, Консултиране и Обучения

Ериксонова хипноза

Ериксоновата хипноза е вид краткосрочна терапия, основана върху фокусираното осъзнаване на вътрешните процеси.

Когнитивно-поведенческа терапия

Изследваме взаимовръзките между мислите, чувствата, телесните усещания и поведението, за да открием начини за промяна.

Консултиране

Психологическото консултиране е вид приложна психология, която се фокусира върху работата с хора с различни екзистенциални проблеми.

Семейни и Бизнес констелации

Констелациите са методи, базирани върху Системния подход. Те разглеждат семейството или организацията като системи с конкретни правила и ръководени от здрави принципи.

Личностно развитие

Личностното развитие е процес, който съпровожда целия живот. Това е начин хората да оценят и развият своите качества и умения.

Кариерно развитие

Кариерното развитие е процес, който формира работната идентичност на личността.

Направете първата крачка към себе си

Свържете се с мен

0898 758 909

Запознайте се с мен, Лияна Петрова:

Аз съм психолог с над 15 годишен опит в корпоративния бизнес като Бизнес-коуч и Мениджър обучения. През последните 11 години работя като психологически консултант и психотерапевт на частна практика.

Често задавани въпроси

Продължителността на терапевтичния процес зависи от конкретния случай – понякога са достатъчни 5-12 сесии, друг път са необходими 1-2 години, понякога и повече.

Процесът е индивидуален за всеки човек. Но промените често започват още след първата сесия – с осъзнаването на ситуацията такава, каквато е, с възможността да споделите тревогите си, с усещането, че сте били чути и разбрани.

Медикаментите се предписват от лекарите и пердполагат преглед при психиатър. При нужда от психиатрично лечение насочвам клиентите си към колеги психиатри.

Какво споделят моите клиенти

Scroll to Top