Какво е кариерното развитие?

Кариерното развитие е процес, който формира работната идентичност на личността. То е важна част от човешкото развитие и обхваща целия активен живот на човека, започвайки от момента, в който той за първи път осъзнава как хората изкарват прехраната си. Например, когато детето забелязва, че някои хора са лекари, други са пожарникари, а трети – компютърни специалисти, това е сигнал за началото на този процес. Той продължава с изследване на дейностите в различните професии и в крайна сметка човек решава каква кариера да избере.

Но процесът не приключва с това. След като изберете професия, трябва да получите нужното образование и обучение, да кандидатствате и да си намерите работа, и постепенно да напредвате в кариерата си. За много хора това включва промяна на позицията и дори професията поне веднъж по време на трудовия им живот. Вероятно дори и по-често.

Различни фактори влияят на кариерното развитие – финансови ресурси, физически и умствени способности, подкрепа от семейството. Но водеща роля за израстването в кариерата определено играе самата личност със своите професионални познания и способности и личностни умения (умения за общуване, харизма, асертивност, емпатия).

 

Какви личностни качества обуславят професиония успех?

Колкото по-високо в кариерата си се намира човек, толкова повече личностни качества се изискват, за да успява:

  • Умение да мотивира хората от екипа си
  • Умение да делегира адекватно задачи
  • Таланта да разпознава талантите сред екипа си и да може да ги развива
  • Умение да планира времето си
  • Умение да си поставя цели и да планира тяхното изпълнение – не само в цифри, но и в конкретни действия
  • Умение да ръководи хората от екипа си, за бъде лидер – не само йерархичен, но и емоционално признат
  • Умение да обучава хората си
  • Умение да води преговори

Всички тези умения на първо място са свързани с разбиране на собствените чувства, мисли и постъпки, и чак след това с разбиране на чувствата, мислите и постъпките на другите. И ако някъде тук има дефицит, той се проявява в цялостната работа и в крайния резултат.

Как се извършват консултациите по кариерно развитие?

Консултациите по кариерно развитие могат да бъдат както индивидуални, касаещи конкретния човек, така и екипни. В този процес психологическият консултант и клиентът работят заедно по посока постигане на определен, съгласуван между двамата, резултат. Една от целите на психологическото консултиране по отношение на поведението в работна среда е и изграждането на такъв стил на работа, който да е максимално балансиран и да предпазва амбициозния бизнес-човек от нежелани ефекти върху здравето, като прекомерен стрес, бърнаут или депресия.

Обученията се провеждат както под формата на групови уъркшопи, така и в индивидуални сесии.

Цени и продължителност на консултациите

Цени

Индивидуална сесия                           100 лв.

Групов уъркшоп                       по договаряне

Времетраене

Индивидулна сесия                        60 минути

Групов уъркшоп                       по договаряне

Уговори консултация