Какво представлява психологическото консултиране?

Понякога, с всичките си възходи и падения, животът може да ни изглежда труден или объркан. Хората сме емоционални същества. Чувства като любов, щастие, тъга, гняв или страх са обичайни за нас и са част от това, което ни прави човешки същества. Понякога, обаче, емоциите – особено отрицателните – могат да станат преобладаващи и да поемат свой собствен живот.

Психологическото консултиране е вид приложна психология, която се фокусира върху работата с хора с различни емоционални, поведенчески и социални проблеми. Психологическите консултации могат да се провеждат както индивидуално, така и в малки групи с участници със сходни проблеми.

Психологическото консултиране предлага помощ при емоционални, физически, социални, работни или училищни проблеми.

 

 

Какъв е основният фокус на психологическото консултиране?

  • Здравите аспекти и силните страни на клиентите, независимо дали се разглеждат като индивиди, двойки, семейства, групи или организации.
  • Влияние на средата на живот и житейската ситуация или как културните, междуполовите и свързаните с начина на живот проблеми обуславят опита и тревогите на човека.
  • Ролята на кариерата и работата в живота.

Какви са процедурите и методите, използвани в психологическото консултиране?

Процедурите включват, но не се ограничават до:

Индивидуално и групово консултиране

Работим по теми, заявени от клиента, като целта е да намерим заедно решение на проблема. При груповото консултиране темата на работа е обща за всички участници, но решението на проблема за всеки един най-често е индивидулно.

Провеждане на семинари и работни срещи

Идеята на тези срещи е да се информира обществеността за проблемите на психичното здраве в училището, семейството и на работното място. Целта е проблемите да бъдат предотвратени, преди да са настъпили или да бъдат овладяни, преди да са се влошили.

Консултиране на организации

Отчита се специфичната работна среда в организацията, фирмената култура, сложната динамика на личните взаимоотношения и личностните характеристики на хората. Решението, което се предоставя, е винаги специфично и отговаря на нуждите, желанията и ограниченията на клиента.

Обучения

Темите на обученията са различни.
Търсим заедно отговор на основния въпрос:
"Как там, където съм,
с това, което имам,
при условията, в които се намирам,
да постигна това, което искам?"

Като психологически консултант работя и с бизнес организации и работни групи, като им помагам да осигурят работна среда, в която хората да работят мотивирано, а организациите  да увеличават производителността и ефективността си.

Методите на работа подбирам така, че да бъдат адекватни на индивидуалните нужди на клиента – физическо лице или организация.

Класическият формат на консултиране предполага директна среща между мен и клиента. Възможно е консултация да се проведе и чрез интернет визуална връзка, но това зависи от естеството на проблема и се договаря индивидуално.

Цени и продължителност на консултирането

Цена на сесия

Индивидуално консултиране                         50 лв.

Индивидуално консултиране                       100 лв.  еднократна сесия                              

Семейно консултиране                                  60 лв.

Семинари и обученияпо договаряне

Консултиране на фирмипо договаряне

Времетраене

Индивидуално консултиране ~ 50 минути

Индивидуално консултиране еднократна сесия~ 80 минути

Семейно консултиране                           ~ 60 минути

Семинари и обучения~ 2-16 часа

Консултиране на фирми         индивидуално

  

Уговори Консултиране