Тревожност за здравето

Тревожността за здравето е често срещано явление, което възниква, когато човек смята, че телесните усещания или настъпили промени в тях са индикация за сериозно заболяване. Острите състояния на тревожност за здравето най-често се класифицират като хипохондрия. Независимо от класификацията, сериозното безпокойство за здравето оказва значително отрицателно влияние върху благосъстоянието, социалното и професионалното функциониране на човека.

Тъй като степента на тревожност за здравето може да се различава при различните хора, съвременните модели я определят по продължение на континуум, варираща от лека до тежка.

Леката форма на тревожност за здравето може да се изразява в търсене на клинични грижи в случаи, в които това е оправдано; когато, обаче, тя се характеризира със свръхзагриженост и безпокойство, тревожността за здравето може да доведе до прекомерно лично страдание, влошено социално и професионално положение и свръхексплоатацията на общите и специализирани здравни услуги.

Прекомерното безпокойство по отношение на здравето се характеризира с няколко когнитивни, соматични и поведенчески характеристики, които обикновено се проявяват след периоди на стрес, прекарана сериозна болест или загуба на член от семейството. Това състояние може да се появи и след съобщения за опасни болести в популярни медии . Основната когнитивна особеност тук е убеждението, че човек е болен – че телесните усещания и промените в тях са причинени от болестни процеси (напр. „Това главоболие означава, че имам мозъчен тумор „), вместо че представляват доброкачествени телесни смущения, симптоми на незначителни заболявания или са резултат от възбудимост на нервната система.

Други дисфункционални вярвания (например, да гледаш на себе си като слаб или уязвим) могат да съпътстват убедеността в болестта и, заедно със свръхзагрижеността  и безпокойството по отношение на телесните усещания, да подтикнат човека към неподходящ тип поведение за справяне с проблема.

Търсенето на успокоение (например търсене на потвърждение от другите, че няма нищо нередно във физическото тяло) и периодичните проверки (например повтарящи се опипвания за вътрешни бучки или външни ожулвания, търсене на информация в интернет за страховити болести) увековечава убеждението, че доброкачествените телесни усещания и промените в тях са причинени от заболяване.

Въпреки, че търсенето на успокоение и проверяващото поведение осигуряват известно облекчение на тревожността за здравето, ефектите от тях са преходни и процесът е вреден за човека в дългосрочен план.

Scroll to Top