Контакти

Данни за контакт

Може да се свържете с мен по телефон, чрез електронна поща или на място в моя кабинет в гр. София

Телефон

0898 75 89 09

Адрес

София, ул. Николай Хайтов №2

Опитен терапевт

Натрупаният над 15 години опит и многобройните успешни терапии изградиха в мен увереността на професионалист.

Персонализирани терапии

Изборът на терапия изграждам в съответствие на вашите лични и конкретни нужди.

Незабавна помощ

Планът за терапия е предназначен за непрекъснат напредък, като всяка фаза се прилага в момента, в който е необходимо.

Scroll to Top