Социална тревожност

Социалната тревожност  се нарича също социална фобия. Хората със социална фобия намират за трудно, а понякога дори за непоносимо да бъдат в социални ситуации, свързани с общуване. Отиването на парти, сватба, тържество или изложба причиняват силно безпокойство и страх да не бъдат смутени или унизени пред публика.

Социалната фобия включва страх да не бъдеш съден от другите хора. Хората, засегнати от социална фобия, смятат, че ще бъдат разглеждани внимателно и нарочени за нещо сред тълпата и поради това те предпочитат да избягват напълно социалните събирания.

Психолозите твърдят, че голяма част от възрастните със социална фобия започват да предприемат мерки за избягване на социални ситуации още по време на тийнейджърските си години. Проучванията показват, че техният прогресивно изолиращ начин на живот ги прави по-податливи на развитие на депресия. Експертите подчертават, че социалната фобия не е просто да си срамежлив.

Страдащите от социална фобия хора с времето развиват избягващ тип поведение, което в най-добрия случай им осигурява временно облекчение и безопасност, но това е и основната причина за продължаващото безпокойство и избягване. Избягващото поведение се смята за една от основните причини за поддържане на хронична тревожност.

Scroll to Top