Помощ при

Емоционални проблеми

Когато не ни остава време да разберем емоциите си, се появяват емоционални  проблеми:

Поведенчески проблеми

В забързаното ежедневие на 21-ви век все по -често страдаме от поведенчески проблеми:

Социални проблеми

Емоционалните и поведенческите  проблеми водят до изменения в социалното ни поведение:

Scroll to Top