Асертивност и отстояване

 

Да общувате асертивно означава ясно и спокойно да заявите какво искате, без да бъдете нито пасивни, нито агресивни. Да се научите да общувате асертивно не дава гаранция, че нуждите ви ще бъдат удовлетворени, но вероятността за това нараства, както и способността ви да общувате конструктивно с другите хора.

Каква е разликата в общуването при пасивния, агресивния и асертивния тип личности?

 

Пасивната личност е склонна:

 • Да мисли, че нейните нужди нямат никакво значение
 • Да дава, да бъде в позицията на „губещия“ в диадата „печеля – губиш“
 • Да не говори, да не й се чува гласа
 • Да се опитва да запази мира
 • Да се оставя да бъде тормозена
 • Да не казва какво мисли, да не казва нищо

Този тип поведение вреди на отношенията, защото хората малко уважават пасивния тип личност. Пасивното поведение руши и личната себеоценка.

Агресивната личност:

 • Мисли, че само нейните нужди са от значение
 • Влиза в ролята на получаващия , „печелещия“ в диадата „печеля – губиш“
 • Говори, без да слуша отсрещната страна
 • Грижи се само за себе си
 • Тормози другите
 • По време на разговор може да стигне до крясъци, агресия и насилие

Този тип поведение също вреди на взаимоотношенията, тъй като агресията отблъсква другите и вреди на тяхната лична себеоценка.

Асертивната личност се отличава с това, че:

 • Приема, че нейните нужди са също толкова важни, колкото и тези на другия
 • Склонна е на преговори от типа „печеля – печелиш“
 • Говори и слуша
 • Старае се да осигури честни условия както за себе си, така и за другия
 • Отстоява себе си
 • Излага своята гледна точка ясно и уверено

Този тип поведение подобрява отношенията, тъй като дава яснота и очертава граници. Общувайки асертивно, човек повишава собствената си себеоценка.

Научете повече и какво се крие зад определението “асертивно поведение” от интервюто на Лияна Петрова в телевизия ТВ1 за предаването “Пътят” с Мария Дамянова

Scroll to Top