Какво е Когнитивно-поведенческата терапия?

Когнитивно-поведенческата терапия е вид краткосрочна терапия  – продължителността й е между 5 и 20 сесии. Тя е работеща терапия в редица случаи – при фобии, стрес и бърнаут, поведенчески проблеми, тревожност, панически състояния, депресия, ниско самочувствие, социална тревожност, посттравматично стресово разстройство (ПТСР) и др. В основата на Когнитивно-поведенческата терапия е разбирането, че ако променим мисленето си „тук и сега“, можем да променим начина, по който се чувстваме и постъпваме.

Когнитивно-поведенческата терапия може да се прилага и в дългосрочен план. Като изследва произхода на мислите и вярванията, които оформят гледната точка на човека, терапията подпомага промяната в настоящето.

 

Какви са симптомите и оплакванията?

Според когнитивно-поведенческата терапия оплакванията, с които идва пациентът, са следствие на мислите, идеите и представите на човека.  Те се отразяват върху поведението му и са свързани с конкретни чувства и емоции.

Методология

Създай нови връзки

Промяната в мисленето предизвиква промяна на светогледа, на цялостното отношение към себе си, другите и бъдещето. Това води до положителна промяна в навиците и ново усещане за хармония и благополучие.

Промени мисленето си

Когнитивно-поведенческата терапия е форма на психотерапия, насочена към решаването на конкретни проблеми. Терапевтът помага на клиента сам да достигне до най-доброто решение за себе си.

Цени и продължителност на терапията

Цени

Една (1) сесия50 лв

Времетраене

Една (1) сесия50 минути

Уговори Терапия