Какво е Ериксоновата хипноза?

Ериксоновата хипноза носи името на своя основател, американският лекар д-р Милтън Х. Ериксън, който открива естествен, фин, изключително ефективен начин да се свързва с пациентите си, използвайки метафори, анекдоти и индиректни внушения.

Хипнотичният транс е естествено човешко състояние и съществува под много различни форми в ежедневния живот. Понякога той се разпознава и използва (например в хипнотерапията), но през повечето време остава незабелязан (обичайната дневна замечтаност или отнесеност, поведението на хората в асансьора или ирационалните страхове са само някои от тях). Всъщност, хората живеят през по-голямата част от живота си в един или друг транс и работата на хипнотерапевта обикновено не е да ги хипнотизира, а да ги дехипнотизира.

ериксон
Милтън Ериксън
Д-р Ериксон установява, че непрякото въздействие може да доведе до промяна в поведенческа активност на човека. Той предпочита да разговаря с клиентите си, използвайки метафори, противоречия и символи, които да повлияят по-скоро на тяхното поведение, отколкото да прилага директни заповеди.

Милтън Ериксън определя състоянието на хипноза като „състояние на фокусирана осъзнатост“, близко като преживяване до медитацията. Хипнотерапията е метод, който използва естествено присъщия на човека транс за терапевтични цели. Ериксоновата хипноза е един от методите за краткосрочна терапия – систематизиран, фокусиран процес, основававащ се на оценка на случая, ангажираност от страна на клиента и приложение на стратегия за промяна.

За разлика от традиционната хипноза, която използва директивен тон и отправя директни внушения към обекта на хипноза, Ериксоновата хипноза използва повече индиректни внушения, представени като истории или метафори.  Тя е ориентирана към конкретния човек с неговата индивидуална история, като насърчава работата със здравите “части” на личността, вместо да се фокусира върху проблемите от детството и да се задълбочава в негативните преживявания на човека.

Петте основни принципа на Ериксоновата терапия са:

  • Хората са добре такива, каквито са.
  • Хората вече притежават всички вътрешни ресурси, за да постигнат това, което искат.
  • Хората винаги правят най-добрия избор, който могат, към определен момент.
  • Всяко поведение има позитивно намерение.
  • Промяната е неизбежна.

Важни открития в областта на хипнотерапията

Милтън Ериксън се смята за баща на съвременната хипнотерапия – един от най-бързо развиващите се и влиятелни клонове на хипнотерапията в наши дни.  Неговите методи са вдъхновили краткосрочната терапия и НЛП (невро-лингвистичното програмиране). Наричат Милтън Ериксън „най-великият терапевт, който някога е живял“. Неговите студенти и пациенти го наричат просто “Американският лечител”.

Цени и продължителност на терапията

Цена на сесия

Ериксонова хипноза 40 лв

Времетраене

Ериксонова хипноза ~ 50 минути

Уговори терапия