Обучение: „Асертивност или умението да се отстояваш“

Обучение: „Асертивност или умението да се отстояваш“

Асертивното поведение се свързва основно с умението да отстояваме правата си и да бъдем самоуверени, като в същото време зачитаме правата и на нашия опонент на принципа „Печеля / Печелиш“.

На английски “to confront” означава „да се изправиш пред“.

На български „конфронтирам се“ звучи повече като „сблъсквам се“, което предполага нараняване, придружено от болка и страдание. И ни кара да избягваме да се конфронтираме.

Когато избягваме конфронтацията, всъщност избягваме да заявим собствената си позиция, да направим избор, да поемем отговорност. И така оставяме избора на някой друг, който няма проблем да се конфронтира. Което не ни спасява от отговорност, но вместо да я „поемем“ отговорно, я „понасяме“ пасивно.

Да общуваш асертивно означава ясно и спокойно да заявяваш позициите си, без да проявяваш пасивност, нито да бъдеш агресивен. Да се научиш да общуваш асертивно не дава гаранция, че нуждите ти ще бъдат непременно удовлетворени. Но вероятността за това нараства, както и способността ти да общуваш конструктивно и равнопоставено с другите хора.

Обучението в асертивно поведение ще ви даде възможност:

  • Да подобрите взаимоотношенията си;
  • Да изясните позициите си и да ги отстоявате;
  • Да очертаете собствените си границите;
  • Да повишите себеоценката си.

Водещ: Лияна Петрова – психолог, психотерапевт, професионален бизнес-обучител.

Цена: 150 лв. – плащане на място в деня на обучението.

Максимален брой участници: 10 човека.

Event Timeslots (1)

15 и 16.09.2018
-
Обучение "Асертивност или умението да се отстояваш"
Обучението в асертивно поведение ще ви даде възможност: Да подобрите взаимоотношенията си; Да изясните позициите си и да ги отстоявате; Да очертаете собствените си границите; Да повишите себеоценката си.
Лияна Петрова Лияна Петрова

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *