Себепознание – група за личен опит

„Един мъдрец седял пред портите на голям град и наблюдавал минувачите. Задал се странник и попитал мъдреца: „Как е в този град? Защото онзи, от който идвам, беше ужасен – хората бяха лоши, квартирите бяха скъпи, храната беше некачествена.“ Мъдрецът отговорил: „И в този град е същото.“ Странникът поклатил глава и се затюхкал по пътя си. След време друг странник се спрял да поговори с мъдреца: “Как е в този град? Защото онзи, от който идвам, беше много хубав – хората бяха добри и отзивчиви, винаги можеше да се намери хубава квартира на добра цена, а храната беше вкусна и питателна.“ Мъдрецът се усмихнал и отговорил: „И в този град е така.“

  • Случва ли ви се да повтаряте едни и същи действия, въпреки, че знаете, че резултатът отново няма да бъде във ваша полза?
  • Струва ли ви се понякога, че сте станали жертва на чуждо злонамерено поведение?
  • Търсите ли отговор на въпроса „кой всъщност съм аз, какво мисля за себе си, как се свързвам с другите, какъв е Светът за мен“?

Отношението ни към себе си, другите и Света формира не само нашия светоглед, но и реалността, в която живеем. Колкото по-наясно сме със собствените си модели на поведение и пораждащите ги чувства и мисли, толкова повече умеем да влияем конструктивно върху живота си.

Групата за себепознание и личен опит има за цел да ви предизвика да изследвате собствените си нагласи и граници в защитена среда и със съдействието на водещ групата психолог-психотерапевт. В процеса на взаимодействие с останалите участници в групата ще имате възможност да осъзнаете чрез директен опит какви мотивите стоят зад вашите постъпки, от какво се задвижват те (чувства и мисли) и до какви резултати довеждат. Споделяйки преживяванията си в групата и чувайки споделянията на останалите участници, ще можете да обогатите житейския си опит, поглеждайки живота през различните гледни точки на другите.

В процеса на работа водещият ще прилага методите на няколко основни терапевтични подхода: когнитивно-поведенчески, психодинамичен и Ериксониански (терапия на д-р Милтън Ериксън).

Работата в група включва и запознаване с основите на теоретичните рамки на всеки метод, както и теоретична обосновка на основните динамики на човешкото развитие, формирането на Аз-а, психология на взаимоотношенията (Аз и другите), стиловете на общуване, формирането на себеоценката и влиянието й върху самочувствието.

Записването за участие в групата за себепознание и личен опит се предхожда от индивидуално интервю с водещия. След втората среща на групата през декември 2017 няма да бъдат приемани нови участници.

Максималният брой участници е 8 човека.

Срещите ще се провеждат в периода ноември 2017 – юни 2018, ежемесечно в една от неделите в месеца от 10:00 до 16:00 часа. Графикът предстои да бъде изготвен и ще бъде готов при стартирането на 12 ноември 2017 (неделя).

Цената на участие за един ден е 60 лв. При предплащане на целия период (8 срещи) цената е 400 лв.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *