Обучение "Умението да се отстояваш"

02.02.2019, събота, Елинорс хаус

На английски “to confront” означава „да се изправиш пред“.
На български „конфронтирам се“ звучи повече като „сблъсквам се“, което предполага нараняване, придружено от болка и страдание. И ни кара да избягваме да се конфронтираме.

Когато избягваме конфронтацията, всъщност избягваме да заявим собствената си позиция, да направим избор, да поемем отговорност. И така оставяме избора на някой друг, който няма проблем да се конфронтира. Което не ни спасява от отговорност, но вместо да я „поемем“ отговорно, я „понасяме“ пасивно.

В хода на живота се научаваме как да потискаме желанието си да се отстояваме поради:
• Чувство за вина;
• Наложени норми на поведение, които не работят в наша полза, но сме приели за правилни;
• Страх пред конфронтация с авторитети или дори с равнопоставени опоненти;
• Неувереност в собствените ни ресурси да се справяме в трудни ситуации.

Това обучение е изцяло практически насочено. Разработено е въз основа на над 25 годишният опит на водещия в работата с хора.
Стратегията на обучението се разгръща в няколко стъпки:
• Ще се запознаете с характеристиките на основните стилове на общуване – пасивен, агресивен, асертивен (отстояващ се) и пасивно-агресивен;
• Ще разгледаме конкретни ситуации, които преживявате като трудни;
• Ще проучим тези ситуации в детайли – какво се случва, кой участва, как се чувствате вие, какво си мислите, какво усещате, по какъв начин вашата нагласа саботира действията ви;
• Ще изработим стратегия за различен стил на общуване в трудни ситуации чрез отстояване на собствените ви позиции, без при това да проявявате агресия или да бъдете пасивни.

Целта на обучението е да ви даде възможност:
• Да изясните позициите си и да ги отстоявате;
• Да очертаете собствените си границите;
• Да подобрите взаимоотношенията си;
• Да подобрите самочувствието си.

Водещ: Лияна Петрова – психолог, психологически консултант

Вход: 90лв (включващ 2 кафепаузи - с топла напитка и дребни сладки)
Местата са ограничени. Необходимо е предварително записване на тел: 0879912405 или съобщение във фейсбук

Място на провеждане: Елинорс хаус, София, ул. "Цар Асен I" № 33

Event Timeslots (1)

02.02.2019
-
Това обучение е изцяло практически насочено. Разработено е въз основа на над 25 годишният опит на водещия в работата с хора. Ще изработим стратегия за различен стил на общуване в трудни ситуации чрез отстояване на собствените ви позиции, без при това да проявявате агресия или да бъдете пасивни.
Лияна Петрова Лияна Петрова