02.02.2019

Обучение “Умението да се отстояваш”
-
Това обучение е изцяло практически насочено. Разработено е въз основа на над 25 годишният опит на водещия в работата с хора. Ще изработим стратегия за различен стил на общуване в трудни ситуации чрез отстояване на собствените ви позиции, без при това да проявявате агресия или да бъдете пасивни.
Лияна Петрова Лияна Петрова