"Никога не съм вярвал в подобен тип психологична помощ, но Лияна ми помогна да разбера и усетя разликата... Днес не бих заменил контакта си с нея с нищо друго"

Николай Иванов