Pricing

Pricing

Call the BeClinic, your dental healthcare clinic:

555–123–2323

Service Cost : $99.00

Duration: 1h 20m

What our patients say

"Никога не съм вярвал в подобен тип психологична помощ, но Лияна ми помогна да разбера и усетя разликата... Днес не бих заменил контакта си с нея с нищо друго"

Николай Иванов

"Препоръчвам Лияна с цялото си сърце и душа, съветвам и Вас да се подготвите за своето осъзнаване, тя ще ви помогне да разберете причините..."

Ивета Христова

Our services

Терапия

Терапията е метод за въздействие върху здравословен проблем. Когато проблемът е в психичното здраве на човека, методите, които се използват, са психотерапевтични.

Какво е Когнитивно-поведенческата терапия?

В основата на терапията е разбирането, че променяйки начина си на мислене и действие „тук и сега“, можем да повлияем на начина, по който се чувстваме.

Когнитивно-поведенческата терапия може да се прилага и в дългосрочен план, за да изследва произхода на вярванията, правилата и допусканията, които оформят гледната точка на отделния човек и това знание може да бъде използвано, за да предизвика промяна в настоящето.

Какви са симптомите и оплакванията?

Според когнитивно-поведенческата терапия оплакванията, с които идва пациентът, са следствие на когниции – мисли, образи, идеи, представи, вътрешната реч на човека. Те могат да бъдат вербални или визуални и се изразявят чрез неговите вътрешни представи. Когнициите са центъра на произход на симптоматиката, а афективните (емоционални) и соматични (телесни) промени се явяват последствие. Анализира се взаимодействието между когнициите и емоциите и отношението на това взаимодействие с наблюдаваното поведение на човека.

 • гагг агга уу аййк
 • йахахаййак йаййаххах ккк кйайхх
 • аз дада хаха йах а йаййа
 • хихи хих хихих хдхд
 • хахаххах

Цени

Три (3) терапии 250 лв

Пет (5) терапии350 лв

Десет (10) терапии630 лв

Времетраене

Три (3) терапии 10 часа

Пет (5) терапии25 часа

Десет (10) терапии55 часа

Процедури за влияние и постигане на резултат

Тра ла лал ха х ахах

ттаттата татагцхгдгсйд хсдкйгдкгк кйдгакйсдг хкасдга гскагдакдгакйсдг хаскдгх. хахахгдидк асдкадск дхдсгкйасгдкйагдскйасдгкайсдгкайдх. кхдкхгдка даксдхаксйдх ахксдхакйдхакйдхак

Хихат атъ йакъв ййй йайй

ттаттата татагцхгдгсйд хсдкйгдкгк кйдгакйсдг хкасдга гскагдакдгакйсдг хаскдгх. хахахгдидк асдкадск дхдсгкйасгдкйагдскйасдгкайсдгкайдх. кхдкхгдка даксдхаксйдх ахксдхакйдхакйдхак

Уговори Терапия

  Личностно развитие

  Какво е личностното развитие?

  Личностното развитие е процес, който съпровожда целия живот. Това е начин хората да оценят своите качества и умения, да преосмислят житейските си ценности и да си поставят цели, за да реализират максимално своя потенциал.

  Обученията за личностно развитие ви помагат да развиете уменията, от които се нуждаете, за да постигнете житейските си цели, които могат да подобрят перспективите ви за наемане на работа, да повишат увереността ви и да доведат до по-пълноценен и по-качествен живот както в личен, така и в професионален план.

  Защо е важно личностното развитие?

  Има много идеи, свързани с личностното развитие, една от които е процесът на себереализация на Ейбрахам Маслоу (Abraham Maslow). През 1970 г. Маслоу изказва предположението, че всички хора имат вродена нужда от личностно развитие, което се осъществява чрез процес, наречен от него „себереализация“.

  Степента, в която хората могат да се развиват, зависи от удовлетворяването на определени потребности, които те имат и тези потребности се изразяват в йерархия. Само когато едно ниво на потребност е удовлетворено, може да се развие по-високото ниво над него:

  На най-високото ниво от йерархията на потребностите, това на себереализацията, представлява желанието и способността да реализираш пълния си потенциал като уникално човешко същество.

  Според  Маслоу, пътят към себереализацията включва връзката с нашите чувства и усещания, преживяване на живота цялостно, осъзнато и с присъствие “тук и сега” (състояние, което се вписва в съвременния термин Mindfulness).

  Цени и продължителност на обучението

  Цени

  Три (3) сесии 270 лв

  Пет (5) сесии400 лв

  Десет (10) сесии600 лв

  Времетраене

  Три (3) сесии 3 часа

  Пет (5) сесии5 часа

  Десет (10) сесии10 часа

  Уговори обучение

   Ериксонова хипноза

   Какво е Ериксоновата хипноза?

   Ериксоновата хипноза носи името на своя основател, американският лекар д-р Милтън Х. Ериксън, който открива естествен, фин, изключително ефективен начин да се свързва с пациентите си, използвайки метафори, анекдоти и индиректни внушения.

   Хипнотичният транс е естествено човешко състояние и съществува под много различни форми в ежедневния живот. Понякога той се разпознава и използва (например в хипнотерапията), но през повечето време остава незабелязан (обичайната дневна замечтаност или отнесеност, поведението на хората в асансьора или ирационалните страхове са само някои от тях). Всъщност, хората живеят през по-голямата част от живота си в един или друг транс и работата на хипнотерапевта обикновено не е да ги хипнотизира, а да ги дехипнотизира.

   ериксон
   Милтън Ериксън
   Д-р Ериксон установява, че непрякото въздействие може да доведе до промяна в поведенческа активност на човека. Той предпочита да разговаря с клиентите си, използвайки метафори, противоречия и символи, които да повлияят по-скоро на тяхното поведение, отколкото да прилага директни заповеди.

   Милтън Ериксън определя състоянието на хипноза като „състояние на фокусирана осъзнатост“, близко като преживяване до медитацията. Хипнотерапията е метод, който използва естествено присъщия на човека транс за терапевтични цели. Ериксоновата хипноза е един от методите за краткосрочна терапия – систематизиран, фокусиран процес, основававащ се на оценка на случая, ангажираност от страна на клиента и приложение на стратегия за промяна.

   За разлика от традиционната хипноза, която използва директивен тон и отправя директни внушения към обекта на хипноза, Ериксоновата хипноза използва повече индиректни внушения, представени като истории или метафори.  Тя е ориентирана към конкретния човек с неговата индивидуална история, като насърчава работата със здравите “части” на личността, вместо да се фокусира върху проблемите от детството и да се задълбочава в негативните преживявания на човека.

   Петте основни принципа на Ериксоновата терапия са:

   • Хората са добре такива, каквито са.
   • Хората вече притежават всички вътрешни ресурси, за да постигнат това, което искат.
   • Хората винаги правят най-добрия избор, който могат, към определен момент.
   • Всяко поведение има позитивно намерение.
   • Промяната е неизбежна.

   Важни открития в областта на хипнотерапията

   Милтън Ериксън се смята за баща на съвременната хипнотерапия – един от най-бързо развиващите се и влиятелни клонове на хипнотерапията в наши дни.  Неговите методи са вдъхновили краткосрочната терапия и НЛП (невро-лингвистичното програмиране). Наричат Милтън Ериксън „най-великият терапевт, който някога е живял“. Неговите студенти и пациенти го наричат просто “Американският лечител”.

   Цени и продължителност на терапията

   Цена на сесия

   Ериксонова хипноза 40 лв

   Времетраене

   Ериксонова хипноза ~ 50 минути

   Уговори терапия

    Кариерно развитие

    Какво е кариерното развитие?

    Кариерното развитие е процес, който формира работната идентичност на личността. То е важна част от човешкото развитие и обхваща целия активен живот на човека, започвайки от момента, в който той за първи път осъзнава как хората изкарват прехраната си. Например, когато детето забелязва, че някои хора са лекари, други са пожарникари, а трети – компютърни специалисти, това е сигнал за началото на този процес. Той продължава с изследване на дейностите в различните професии и в крайна сметка човек решава каква кариера да избере.

    Но процесът не приключва с това. След като изберете професия, трябва да получите нужното образование и обучение, да кандидатствате и да си намерите работа, и постепенно да напредвате в кариерата си. За много хора това включва промяна на позицията и дори професията поне веднъж по време на трудовия им живот. Вероятно дори и по-често.

    Различни фактори влияят на кариерното развитие – финансови ресурси, физически и умствени способности, подкрепа от семейството. Но водеща роля за израстването в кариерата определено играе самата личност със своите професионални познания и способности и личностни умения (умения за общуване, харизма, асертивност, емпатия).

     

    Какви личностни качества обуславят професиония успех?

    Колкото по-високо в кариерата си се намира човек, толкова повече личностни качества се изискват, за да успява:

    • Умение да мотивира хората от екипа си
    • Умение да делегира адекватно задачи
    • Таланта да разпознава талантите сред екипа си и да може да ги развива
    • Умение да планира времето си
    • Умение да си поставя цели и да планира тяхното изпълнение – не само в цифри, но и в конкретни действия
    • Умение да ръководи хората от екипа си, за бъде лидер – не само йерархичен, но и емоционално признат
    • Умение да обучава хората си
    • Умение да води преговори

    Всички тези умения на първо място са свързани с разбиране на собствените чувства, мисли и постъпки, и чак след това с разбиране на чувствата, мислите и постъпките на другите. И ако някъде тук има дефицит, той се проявява в цялостната работа и в крайния резултат.

    Как се извършват консултациите по кариерно развитие?

    Консултациите по кариерно развитие могат да бъдат както индивидуални, касаещи конкретния човек, така и екипни. В този процес психологическият консултант и клиентът работят заедно по посока постигане на определен, съгласуван между двамата, резултат. Една от целите на психологическото консултиране по отношение на поведението в работна среда е и изграждането на такъв стил на работа, който да е максимално балансиран и да предпазва амбициозния бизнес-човек от нежелани ефекти върху здравето, като прекомерен стрес, бърнаут или депресия.

    Обученията се провеждат както под формата на групови уъркшопи, така и в индивидуални сесии.

    Цени и продължителност на консултациите

    Цени

    Индивидуална сесия                           100 лв.

    Групов уъркшоп                       по договаряне

    Времетраене

    Индивидулна сесия                        60 минути

    Групов уъркшоп                       по договаряне

    Уговори консултация