Ериксоновата хипноза е вид краткосрочна терапия, основана върху фокусираното осъзнаване на вътрешните процеси.

Изследваме взаимовръзките между мислите, чувствата, телесните усещания и поведението, за да открием начини за промяна.

Психологическото консултиране е вид приложна психология, която се фокусира върху работата с хора с различни екзистенциални проблеми.

Констелациите са методи, базирани върху Системния подход. Те разглеждат семейството или организацията като системи с конкретни правила и ръководени от здрави принципи.

Личностното развитие е процес, който съпровожда целия живот. Това е начин хората да оценят и развият своите качества и умения.

Кариерното развитие е процес, който формира работната идентичност на личността.