Услуги

Услуги

Терапия 
Консултиране
Обучения 

Живеем в динамично общество с високи изисквания към нас както в личен, така и в професионален план. Често не са ни достатъчни знанията, придобити в училище или в университета. Дори да имаме блестящи технически познания в нашата професионална област, понякога ни липсват адекватни социални умения, критично необходими при работа в екип.

Ученето през целия живот (Lifelong Learning) е постоянен, доброволен и вътрешно мотивиран стремеж към знания по лични или професионални причини. Поради това обученията не само засилват социалното приобщаване, активната ангажираност и личностното развитие, но и самостоятелността, вътрешната устойчивост и конкурентоспособността на личността.

Терминът „учене през целия живот“ представя идеята, че ученето не се ограничава само до детството или до класната стая, а се провежда през целия живот и в различни ситуации.

Методите, които използвам при психологическото консултиране, имат за цел да помогнат на клиентите ми да възстановят психо-емоционалното си равновение. Когато проблемът е в психичното здраве на човека, методите, които се използват, са психотерапевтични.

Психотерапия е практиката да прекарвате време с обучен психотерапевт, който да ви помогне да разберете причините за проблемите си и да ви съдейства професионално по посока положителното повлияване на менталните и емоционалните ви проблеми.

Scroll to Top