Какво е личностното развитие?

Личностното развитие е процес, който съпровожда целия живот. Това е начин хората да оценят своите качества и умения, да преосмислят житейските си ценности и да си поставят цели, за да реализират максимално своя потенциал.

Обученията за личностно развитие ви помагат да развиете уменията, от които се нуждаете, за да постигнете житейските си цели, които могат да подобрят перспективите ви за наемане на работа, да повишат увереността ви и да доведат до по-пълноценен и по-качествен живот както в личен, така и в професионален план.

Защо е важно личностното развитие?

Има много идеи, свързани с личностното развитие, една от които е процесът на себереализация на Ейбрахам Маслоу (Abraham Maslow). През 1970 г. Маслоу изказва предположението, че всички хора имат вродена нужда от личностно развитие, което се осъществява чрез процес, наречен от него „себереализация“.

Степента, в която хората могат да се развиват, зависи от удовлетворяването на определени потребности, които те имат и тези потребности се изразяват в йерархия. Само когато едно ниво на потребност е удовлетворено, може да се развие по-високото ниво над него:

На най-високото ниво от йерархията на потребностите, това на себереализацията, представлява желанието и способността да реализираш пълния си потенциал като уникално човешко същество.

Според  Маслоу, пътят към себереализацията включва връзката с нашите чувства и усещания, преживяване на живота цялостно, осъзнато и с присъствие “тук и сега” (състояние, което се вписва в съвременния термин Mindfulness).

Цени и продължителност на обучението

Цени

Три (3) сесии 270 лв

Пет (5) сесии400 лв

Десет (10) сесии600 лв

Времетраене

Три (3) сесии 3 часа

Пет (5) сесии5 часа

Десет (10) сесии10 часа

Уговори обучение