Личностно развитие

Какво е личностното развитие? Личностното развитие е процес, който съпровожда целия живот. Това е начин хората да оценят своите качества

Read more
Ериксонова хипноза

Какво е Ериксоновата хипноза? Ериксоновата хипноза носи името на своя основател, американският лекар д-р Милтън Х. Ериксън, който открива естествен,

Read more
Кариерно развитие

Какво е кариерното развитие? Кариерното развитие е процес, който формира работната идентичност на личността. То е важна част от човешкото

Read more
Консултиране

Какво представлява психологическото консултиране? Понякога, с всичките си възходи и падения, животът може да ни изглежда труден или объркан. Хората

Read more

Семейни и Бизнес констелации Терапевтичният метод Семейни констелации е въведен от германския психотерапевт Берт Хелингер. Докато живее в Южна Африка,

Read more
Когнитивно-поведенческа терапия

Какво е Когнитивно-поведенческата терапия? Когнитивно-поведенческата терапия е вид краткосрочна терапия  – продължителността й е между 5 и 20 сесии. Тя

Read more