Семейни и Бизнес констелации

Терапевтичният метод Семейни констелации е въведен от германския психотерапевт Берт Хелингер. Докато живее в Южна Африка, Хелингер наблядава племенните традиции на племето Зулу – все още верни на естествените връзки в едно здраво семейство.

Основани върху Системния подход, Семейните констелации разглеждат семейството като система с три основни принципа на функциониране:

Принадлежност: Всеки човек, влязъл в семейната система (роден в семейството, осиновен или влязъл като партньор на член от семейството) има право да принадлежи към тази семейна система. Когато някой поради някакви причини е бил „изключен“от семейството (например поради това, че е имал неприемливо поведение), някой друг от следващите поколения несъзнателно поема неговата съдба. Това е един от механизмите на възникване на така наречените „заплитания от любов“.

Ред: Редът, по който членовете на семейството влизат в него, е важен за Семейния модел. Родителите са били първи, те са „големите“, децата се появяват по-късно – те са „малките“. В една партньорска двойка двамата партньори са равнопоставени.

Баланс: Той се отнася до даването и получаването между членовете на едно семейство. Балансът в партньорските връзки е налице, когато всеки от партньорите дава и всеки получава. В отношенията между родители и деца родителите дават, а децата получават

2-1200x900
Семейни и Бизнес констелации
Констелациите са методи, базирани върху Системния подход. Те разглеждат семейството или организацията като системи с конкретни правила и ръководени от здрави принципи, които, ако се прилагат адекватно, осигуряват хармонични взаимоотношения в семейството и просперитет на организациите.

Това е едно съвсем кратко изложение на метода Семейни констелации. Той може да бъде приложен за цялото разнообразие от семейни и лични проблеми:

 • Неуспехи в общуването – в работата, във взаимоотношенията, в живота
 • Психоемоционални проблеми
 • Професионални разочарования
 • Проблеми на нашите деца
 • Вътрешни конфликти на личността

С какво са полезни Семейните констелации?

 • Помагат ни да се справим с несъзнаваните механизми, които мотивират поведението ни
 • Подкрепят ни да установим какви блокажи и вярвания носим, понякога още от раждането си, които саботират възможностите ни да водим пълноценен живот
 • Показват ни нашето място в семейната система и ни насочват към адекватни взаимоотношения с другите, така че да се чувстваме удовлетворени
 • Съдействат за изясняване и подобряване на отношенията между партньори и в семейството
 • Изясняват проблеми, свързани с работата
 • Помагат ни да се свържем отново с вътрешните си ресурси за справяне и да намерим мястото си в живота
 • Съдействат ни да осъзнаем текуща ситуация в живота ни – труден житейски период, развод, стрес, трудни решения, които трябва да вземем
 • Подкрепят ни, когато ни е трудно да вземем решение – в личен или професионален план
 • Помагат ни да подобрим взаимоотношенията си с децата си и да се справяме по-лесно с възпитанието им.

Бизнес констелациите са метод за анализ и диагностика на организации, които имат една обща цел и работят като организационни системи – бизнес-организации, институции, клубове, училища, болници… Методът е разработен от Гюнтхард Вебер като продължение на Семейните констелации. Бизнес констелациите се основават на същите принципи, както и Семейните констелации:

Принадлежност: Всички, които някога са участвали в дадена организационна система, имат право да „принадлежат“ – от основателите и настоящите собственици до обикновения служител, работил съвсем за кратко.

Ред/ йерархия: Организацията функционира успешно ако има ясна структура, конкретни задачи за всеки участник в нея и полезност на действията.

Баланс: В една организационна система всеки дава и всеки получава. Въпросът е кой колко и какво получава и по какъв начин допринася за постигането на общите цели.

С какво са полезни Бизнес констелации?

 • Помагат да се установи къде в организационната система процесите не вървят така, както се очаква
 • Изследват взаимодействията между отделни членове на организацията или отдели и идентифицират слабостите в комуникацията
 • Съдействат за изясняване и подобряване на отношенията между партньори в бизнеса
 • Подкрепят организацията в процеса на разгръщане на ресурсите й.