Терапия

Терапията е метод за въздействие върху здравословен проблем. Когато проблемът е в психичното здраве на човека, методите, които се използват, са психотерапевтични.

Какво е Когнитивно-поведенческата терапия?

В основата на терапията е разбирането, че променяйки начина си на мислене и действие „тук и сега“, можем да повлияем на начина, по който се чувстваме.

Когнитивно-поведенческата терапия може да се прилага и в дългосрочен план, за да изследва произхода на вярванията, правилата и допусканията, които оформят гледната точка на отделния човек и това знание може да бъде използвано, за да предизвика промяна в настоящето.

Какви са симптомите и оплакванията?

Според когнитивно-поведенческата терапия оплакванията, с които идва пациентът, са следствие на когниции – мисли, образи, идеи, представи, вътрешната реч на човека. Те могат да бъдат вербални или визуални и се изразявят чрез неговите вътрешни представи. Когнициите са центъра на произход на симптоматиката, а афективните (емоционални) и соматични (телесни) промени се явяват последствие. Анализира се взаимодействието между когнициите и емоциите и отношението на това взаимодействие с наблюдаваното поведение на човека.

  • гагг агга уу аййк
  • йахахаййак йаййаххах ккк кйайхх
  • аз дада хаха йах а йаййа
  • хихи хих хихих хдхд
  • хахаххах

Цени

Три (3) терапии 250 лв

Пет (5) терапии350 лв

Десет (10) терапии630 лв

Времетраене

Три (3) терапии 10 часа

Пет (5) терапии25 часа

Десет (10) терапии55 часа

Процедури за влияние и постигане на резултат

Тра ла лал ха х ахах

ттаттата татагцхгдгсйд хсдкйгдкгк кйдгакйсдг хкасдга гскагдакдгакйсдг хаскдгх. хахахгдидк асдкадск дхдсгкйасгдкйагдскйасдгкайсдгкайдх. кхдкхгдка даксдхаксйдх ахксдхакйдхакйдхак

Хихат атъ йакъв ййй йайй

ттаттата татагцхгдгсйд хсдкйгдкгк кйдгакйсдг хкасдга гскагдакдгакйсдг хаскдгх. хахахгдидк асдкадск дхдсгкйасгдкйагдскйасдгкайсдгкайдх. кхдкхгдка даксдхаксйдх ахксдхакйдхакйдхак

Уговори Терапия